Jdi na obsah Jdi na menu
 


98. Oběti Bohu

Ve verši 10:5 v křesťanské knize List Židům se píše -
 
Proto Kristus říká, když přichází na svět: Oběti ani dary jsi nechtěl, ale dal jsi mi tělo.
 
Pavel se odkazuje na verš 7 Žalmu 40, jeho citace je ale chybná.
Žalmista totiž říká -
 
Obětní hod ani oběť přídavnou sis nepřál, nýbrž protesals mi uši; nežádals oběť zápalnou ani oběť za hřích.
 
Žalmista chce tímto veršem vyjádřit, že hlavní povinností člověka je poslušnost Bohu, a že poslušnost Bohu je lepší než oběť a než tuk beranů.
Upřímná zbožnost, ne obřady, jsou základním požadavkem Boha; tuto skutečnost jsme vysvětlili v první části této knihy.