Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. Blahobyt je významným důkazem něčí dobré víry

perek_h.jpg

Jindy řekl stejný člověk, který se se mnou opět dohadoval: Měli by jste vědět, že kdyby jste plnili to co Bůh přikázal, žili by jste na tomto světě v blahobytu. Tak jako králové Izraele, kteří byli významní a mocní, a v jejichž poddanství žilo mnoho národů. Ale protože jste zhřešili proti Bohu, je vše obráceně, vláda vám byla odebrána a byla předána nám, již nejsme my podrobeni vám, ale vy jste podrobeni námi. V současné době nemáte vlastního krále či knížete a jste podřízeni ostatním národům. Naše prosperita je nejlepším důkazem správnosti naší víry, stejně jako vaše prosperita byla důkazem správnosti vaší víry, a zánik vašeho státu je přesvědčivým důkazem, že vaše víra byla odmítnuta.
 
Na to jsem odpověděl: Vaše argumenty jsou ve všech směrech chybné.
Na tomto světě žije mnoho špatných a zlých lidí, kteří žijí ve velkém blahobytu, a naopak můžeme vidět zbožné lidi, postižené mnohými strastmi a problémy.
Příkladem tohoto blahobytu je podlý a zlý Nabukadnesar nebo Alexandr Veliký, který ovládl velkou část světa, včetně Země Izraelské, nikdy nikdo neviděl krále, kteří by prosperovali více nežli oni.
Přesto jejich úspěch nemůže být předkládán jako důkaz nadřazenosti víry křesťanů nad vírou Izraele, protože je všeobecně známo, že tito velcí králové uctívali modly a planety.
V současné době i vy křesťané souhlasíte s tím, že islamismus není nic jiného, než falešný systém zavedený jejich prorokem Mohamedem.
Přesto v dnešním světě prosperují a jejich víra a moc se rozprostírá ve velké části Asie a Afriky.
Můžete tedy tvrdit, že jejich blahobyt je důkazem správnosti jejich víry?
Písmo nám ukazuje opak.
Přísloví 3:12 říká - Vždyť Věčný domlouvá (trestá) tomu (toho), koho miluje.
Argument, který vyvozuje správnost vaší víry z vaší prosperity je tedy neopodstatněný, to musí být zřejmé každému člověku zdravého rozumu.