Jdi na obsah Jdi na menu
 


71. Apoštol Jakub překroutil slova proroka Amose

Ve verši 15:17 v křesťanské knize Skutky apoštolů překroutil apoštol Jakub verš 9:12 z knihy Amos následujícím způsobem -

Aby také ostatní lidé hledali Pána, všechny národy, nad nimiž bylo vysloveno mé jméno. To praví Pán.

Ve skutečnosti zní verš následujícím způsobem -

Aby zdědil pozůstatek lidu edómského a všech pronárodů nad kterými bude vzýváno mé Jméno, je výrok Věčného, který toto činí.

Proroctví nepředvídá nabytí dědictví jinověrci, ale naopak na úkor jinověrců, tedy ve prospěch Izraele, který nad ním bude vzývat Boží jméno.

Jak je psáno v Páté knize Mojžíšově ve verši 28:10 -

Všechny národy země budou vidět, že se nazýváš Věčného jménem, a budou se tě bát.