Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. Ježíš se označuje za sluhu, nemůže tedy být Mesiáš

 

Podle verše 20:28 v křesťanské knize Matouš říká Ježíš svým učedníkům -
 
Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil.
 
To samé nám říká verš 10:45 v křesťanské knize Marek.
 
V tomto verši Ježíš popírá dogma o jeho Božství, prohlašuje se za Syna člověka a za služebníka, ne za vládce; jinými slovy říká, že není králem mesiášem, o kterém se zmiňuje Zachariáš ve verši 9:10 -
 
Jeho vláda bude od moře k moři, od Řeky až do dálav země.
 
A také verš 11 Žalmu 72 -
 
Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit.
 
A dále pak Daniel ve verši 7:27 -
 
Jeho království bude království věčné a všechny vladařské moci ho budou uctívat a poslouchat.