Jdi na obsah Jdi na menu
 


61. V křesťanském Zákoně je chyba v chronologii Abrahamova putování

Ve verši 7:4 v křesťanské knize Skutky apoštolů se píše -

A tak vyšel Abraham z Chaldejské země a usadil se v Cháranu. Když jeho otec zemřel, vyzval jej Bůh, aby se odtud přestěhoval do této země, v které nyní žijete.

Toto tvrzení je nepravdivé, neboť Abraham opustil Cháran ještě v době života svého otce.
Protože Terach, otec Abrahamův zemřel v Cháranu ve věku 205 let, musel na tomto místě žít ještě šedesát let po Abrahámově odchodu.
Dokazují to verše z První knihy Mojžíšovy:

Ve věku sedmdesáti let zplodil Terach Abrama. (1M 11:26)

A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. Šel s ním také Lot. Abramovi bylo sedmdesát pět let, když odešel z Cháranu. (1M 12:4)

Dnů Terachových bylo dvě stě pět let, když v Cháranu umřel. (1M 11:32)

Je sice pravda, že je v příběhu smrt Teracha zmíněna předtím než je zmíněn odchod Abraháma; jedná se ale o v Písmu Svatém často užívaný způsob vyprávění.
Stejně tak je smrt Izáka zmíněna před zmínkou o prodání Josefa, i když lze jednoduchým výpočtem dokázat, že Izák žil ještě třináct let po prodeji svého vnuka.